Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dotacje do działalności niepublicznych przedszkoli K 19/07

18 grudnia 2008 r. o godz. 13.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski Rady Gminy Nieporęt i Rady Gminy Stopnica dotyczące dotacji gminy do działalności niepublicznych przedszkoli.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z art. 2, art. 16 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 164 ust. 3 i art. 167 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Zgodnie z kwestionowanym przepisem, jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem gminy dotującej przedszkole, gmina w której mieszka ma pokrywać koszty dotacji.

Zdaniem wnioskodawców powyższy przepis powinien mieć zastosowanie tylko w przypadku, gdy gmina nie prowadzi przedszkola na własnym terenie albo nie ma w nim miejsca. Wnioskodawcy prowadzą przedszkola i są w nich miejsca, mimo to niektórzy rodzice wysyłają dzieci do prywatnych przedszkoli w sąsiednich gminach. A tamte gminy obciążają kosztami wnioskodawców. Zdaniem wnioskodawców narusza to konstytucję, bo chociaż gmina realizuje zadanie własne z zakresu prowadzenia przedszkola publicznego, to kwestionowany przepis nakazuje realizację zadania wraz z innymi podmiotami. Ponadto gmina nie ma wpływu na poziom kosztów i wysokość dopłat w sąsiednich gminach. Mając w sąsiedztwie bardzo bogatą gminę zmuszona jest finansować większe koszty uczęszczania dzieci do przedszkola.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.