Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych K 36/06

Odwołano termin rozprawy 15 listopada 2007 r. o godz. 9.30 dotyczącej wniosku Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych dotyczący kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych.

Jednocześnie wyznaczono nowy termin rozprawy 5 grudnia 2007, godz. 12.00

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, a sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Janusz Niemcewicz.