Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 4/05

14 marca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną "INWEST - FS" sp. z o.o. dotyczącą braku możliwości zaskarżenia postanowienia sądu zarządzającego wypowiedzenie przez syndyka umów najmu lub dzierżawy.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: art. 109 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 78 Konstytucji.

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego - Sądu Gospodarczego Wydziału Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych orzekł o zarządzeniu wypowiedzenia przez syndyka masy upadłości umów najmu zawartych przez upadłego ze skarżącym. W następstwie tego postanowienia syndyk wypowiedział umowy. Zdaniem skarżącego obowiązujące przepisy nie przewidują jakiejkolwiek możliwości zaskarżenia takiego postanowienia. Pozbawienie najemcy lub dzierżawcy, nie będącego przecież upadłym, lecz jedynie kontrahentem upadłego, możliwości zaskarżenia orzeczenia przesądzającego o jego niekiedy doniosłych sprawach majątkowych i gospodarczych jest sprzeczne z Konstytucją. Możliwość dochodzenia odszkodowania w postępowaniu upadłościowym w żadnej mierze nie uchyla skutków takiego postanowienia, zwłaszcza że w praktyce ma charakter iluzoryczny.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Janusz Niemcewicz.