Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia emerytalne P 9/05

24 kwietnia 2006 r. o godz. 12. 30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi dotyczące odmowy przeliczenia emerytury z uwzględnieniem 24 proc. kwoty bazowej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 53 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2 i art. 32 Konstytucji w przypadku ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 roku.

Pytający sąd ustalił, że Franciszek C. pobierał rentę z tytułu zaliczenia go do III grupy inwalidzkiej, a następnie stałą rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego Franciszek C. złożył wniosek o przyznanie emerytury. Organ rentowy przyznając wnioskodawcy świadczenie emerytalne przyjął podstawę wymiaru renty i stwierdził brak podstaw prawnych do przyjęcia "nowej" kwoty bazowej. Zdaniem pytającego sądu ustawodawca wprowadzając kwestionowane przepisy doprowadził do zróżnicowania uprawnień w zakresie wysokości pobieranej emerytury. Przyjmowanie "starej" kwoty bazowej prowadzi do krzywdzącego i niezrozumiałego społecznie zróżnicowania uprawnień ubezpieczonych urodzonych przed 1949 r. Narusza to konstytucyjne zasady równości i sprawiedliwości społecznej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Grzybowski.