Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość dodatku mieszkaniowego P 4/05

9 maja 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące wysokości dodatku mieszkaniowego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
- art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych z art. 92 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim upoważnia Radę Ministrów do określenia wysokości wydatków za zajmowany lokal mieszkalny, stanowiących podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego,
- § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych i art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Prezydent miasta przyznał Teresie G. dodatek mieszkaniowy. Od tej decyzji Teresa. G. odwołała się, wskazując że uprzednio pobierany dodatek był wyższy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję prezydenta miasta. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrując tę sprawę powziął następujące wątpliwości. Rozporządzenia wydawane są w celu wykonywania ustawy i na podstawie zawartego w niej szczegółowego upoważnienia. W sytuacji, gdy rozporządzenie w części ograniczającej podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego do wysokości 90 proc. poniesionych wydatków za zajmowany lokal mieszkalny wydane zostało na podstawie blankietowego upoważnienia ustawowego, to nie posiadało cech aktu wykonawczego. Zdaniem sądu pytającego jest to niezgodne z Konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Andrzej Mączyński.