Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość dodatku mieszkaniowego P 4/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

1) Czy art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP w takim zakresie, w jakim upoważnia Radę Ministrów do określenia wysokości wydatków za zajmowany lokal mieszkalny, stanowiących podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego,

2) Czy § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Minstrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych jest zgodny z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;