Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zadania własne gminy K 27/05

14 września 2006 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Rady Miejskiej w Łodzi dotyczący zadań własnych gminy. Trybunał postanowił rozprawę odroczyć do 18 września, godz. 9.00.

Rozprawie przewodniczył wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz.