Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Samodzielność gminy K 1/06

26 września o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Gminy Dragacz dotyczący obowiązku przejęcia przez gminę nieruchomości od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: art. 8a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z art. 165 Konstytucji oraz z art. 4 ust. 2 i 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 roku

Kwestionowany przepis stanowi, że gmina ma obowiązek przejąć od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zbędne nieruchomości gruntowe, budynki i lokale oraz urządzenia infrastruktury. Zdaniem wnioskodawcy przepis ten jest niezgodny z Konstytucją, bo narusza samodzielność gmin. Uniemożliwia wyrażenie woli przez samorząd przy nabywaniu nieruchomości. Wnioskodawca wskazuje, że nieruchomości oraz budynki, lokale, a także urządzenia infrastruktury są często zdewastowane, wymagają więc dużych nakładów, które znacznie obciążają budżet zwłaszcza małych gmin. W przypadku wnioskodawcy kwestionowany przepis powoduje poważne konsekwencje, gdyż liczba osób mieszkających w zasobach lokalowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej stanowi ok. 25 proc. w stosunku do ogółu mieszkańców. Trudno oszacować koszt remontów zasobów WAM, bo Agencja nie ma obowiązku informowania samorządu o swych zasobach. Zdaniem wnioskodawcy społeczność lokalna nie może być zaskakiwana przez inne podmioty decyzjami dotyczącymi przekazania gminom mienia, gdyż narusza to prawo do kształtowania swojego zasobu majątkowego.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.