Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Samodzielność gminy K 1/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Gminy Dragacz

O stwierdzenie zgodności art. 8a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z art. 165 Konstytucji RP oraz z art. 4 ust. 2 i 6 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku;