Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej K 24/04

W dniu 20 grudnia 2004 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznając w pełnym składzie wniosek grupy senatorów RP w sprawie konstytucyjności art. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej postanowił na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym odroczyć rozprawę do dnia 12 stycznia 2005 r., godz. 10.00.

Rozprawie przewodniczył wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą był sędzia TK Wiesław Johann.