Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podwyżka czynszu SK 34/02

12 maja 2004 r. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Jana O. w sprawie zgodności art. 28 ust. 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych wprowadziła jako zasadę w najmie budynków i lokali należących do osób fizycznych stosowanie czynszu wolnego, którego wysokość ustalały strony najmu w umowie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Jednocześnie ustawa wprowadziła na okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2004 - jako wyjątek od powyższej zasady - czynsz regulowany, którego stawki ustalała rada gminy (art. 56 ust. 2).

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 12 stycznia 2000 r. (sygnatura P 11/98) orzekł, że art. 56 ust. 2 jest niezgodny z Konstytucją. Przepis ten stracił moc obowiązującą z dniem 11 lipca 2001 r. Ustawodawca w nowej ustawie o ochronie praw lokatorów, zasobie mieszkaniowym gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego powtórzył jednak unormowanie ograniczające czasowe obowiązywania czynszu regulowanego do dnia 31 grudnia 2004 r (art. 28).

Zdaniem skarżącego art. 28 ust. 2 zaskarżonej ustawy narusza art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji przez to, ze wprowadzone w nich ograniczenia prawa własności naruszają zasadę równości ochrony prawnej i istotę prawa własności.

Rozprawie będzie przewodniczyć sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Janusz Niemcewicz.