Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stan spoczynku sędziego SK 42/01

8 lipca 2003 r. o godz. 14:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Franciszka R. w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku w sprawie na poniedziałek, 14 lipca 2003 r., godzina 14.30.


Rozprawie przewodniczyła Sędzia TK Jadwiga Skórzewska - Łosiak, a sprawozdawcą był Sędzia TK Jerzy Stępień.