Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania wynagrodzenia kuratorowi sądowemu. P 12/12

14 stycznia 2014 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne dotyczące zasad przyznawania wynagrodzenia kuratorowi sądowemu.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) art. 148 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 2 w związku z art. 92 ust. 1 konstytucji;
2) art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 92 ust. 1 konstytucji;
3) § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 roku w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów z art. 92 ust. 1 konstytucji.

Wynagrodzenie na rzecz, ustanowionego przez sąd, kuratora procesowego regulują przepisy § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów. Rozporządzenie to zostało wydane w oparciu o upoważnienie zawarte w art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zdaniem sądu pytającego treść art. 42 ustawy nie pozwala na odczytanie szczegółowych wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, zatem przepis ten, jak i wydane na jego podstawie rozporządzenie, są niezgodne z art. 92 ust. 1 konstytucji.

Ponadto w przekonaniu sądu pytającego regulacja zawarta w art. 148 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych uchybia wymogom poprawnej legislacji, a w rezultacie, w wyniku braku przepisów wykonawczych na podstawie tej ustawy, doprowadziła do dalszego obowiązywania aktu prawnego niezgodnego z konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Leon Kieres.