Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania wynagrodzenia kuratorowi sądowemu. P 12/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga II Wydział Cywilny
Miejsce: Sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 14 I 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne w sprawie zgodności:
1) art. 148 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny z art. 2 w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
2) art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
3) § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 roku w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne w składzie:
Maria Gintowt-Jankowicz – przewodnicząca
Leon Kieres – sprawozdawca
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz