Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek od dochodów nieujawnionych P 49/13

8 lipca 2014 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny miał rozpoznać pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i dochodów z nieujawnionych źródeł.

Trybunał Konstytucyjny miał orzec w sprawie zgodności art. 20 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z 16 listopada 2006 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 konstytucji.

Termin rozprawy w sprawie pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt P 49/13) wyznaczony na dzień 8 lipca 2014 r. na godz. 13:00, został odwołany. Pytanie prawne WSA w Gorzowie Wlkp. zostało - zarządzeniem Prezesa TK - połączone z pytaniem prawnym Naczelnego Sądu Administracyjnego zarejestrowanym pod sygnaturą P 57/13. Obie sprawy będą rozpoznawane przez pełny skład Trybunału Konstytucyjnego pod wspólną sygnaturą  P 49/13.