Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek od dochodów nieujawnionych P 49/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, Naczelny Sąd Administracyjny
Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 29 VII 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne o zbadanie zgodności:
- art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw, z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie Wiceprezes TK Stanisław Biernat.