Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek dochodowy od osób prawnych; możliwość amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. P 10/11

10 lutego 2015 o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny ponownie będzie rozpoznawał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. 

Będzie to kontynuacja rozprawy, która odbyła się 13 stycznia 2015 r. o godz. 13:00.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Stanisław Rymar, sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.