Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek dochodowy od osób prawnych; możliwość amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. P 10/11

Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 10 II 2015 godz.: 13.00

Rozprawa odroczona 13 stycznia 2015 roku

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności art. 1 pkt 6 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części w jakiej pozbawił podatników od dnia 1 stycznia 2000 roku możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych takich jak prawo użytkowania na udziale nieruchomości wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed dniem 1 stycznia 1999 roku z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji RP

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
Stanisław Rymar - przewodniczący
Zbigniew Cieślak - sprawozdawca
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat