Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o ustroju sądów powszechnych Kp 1/15

14 października 2015 r. o godz. 8:30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie ogłosi wyrok z wniosku Prezydenta RP dotyczący prawa o ustroju sądów powszechnych.

Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawca - wiceprezes TK Stanisław Biernat.