Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o ustroju sądów powszechnych Kp 1/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 14 X 2015 godz.: 8.30

Ogłoszenie wyroku

Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok, po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015 r. wniosku o zbadanie zgodności:
I. art. 1 pkt 21 zmieniającego art. 37g ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim Minister Sprawiedliwości może żądać od prezesa sądu apelacyjnego, gdy jest to konieczne do weryfikacji czynności podejmowanych w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego także przesłania akt spraw sądowych w związku z art. 1 pkt 39 w części obejmującej dodany art. 175a § 3,
- art. 1 pkt 35 dodającego w ustawie powołanej w pkt 1 w art. 114 § la w związku z art. 1 pkt 39 w części obejmującej dodany art. 175a § 3
z art. 2, art. 173 i art. 178 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 51 ust. 2 Konstytucji RP;
II. Art. 1 pkt 39 w części obejmującej dodany art. 175a § 2 w związku z art. 175 a § 4 i art. 175d § 1 i § 4 z art. 2, art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 51 ust. 2 Konstytucji RP.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był wiceprezes TK Stanisław Biernat.