Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota zmniejszająca podatek K 21/14

28 października 2015 r. o godz. 10:30 Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota zmniejszająca podatek).

Rozprawie, która odbyła się 20 października 2015 r., przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Granat.