Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota zmniejszająca podatek K 21/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 28 X 2015 godz.: 10.30

Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim ustala w pierwszym przedziale skali podatkowej kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556 zł 02 gr z:- art. 2 i art. 84 Konstytucji RP;- art. 64ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał rozpoznał wniosek RPO 20 października 2015 roku.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek w składzie:
Maria Gintowt-Jankowicz - przewodnicząca
Mirosław Granat - sprawozdawca
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz