Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dekret warszawski - zasady zwrotu nieruchomości Kp 3/15

19 lipca 2016 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący dekretu warszawskiego (zasady zwrotu nieruchomości).

Publiczne ogłoszenie orzeczenia nastąpi 27 lipca 2016 r. o godz. 9:00.

Przewodniczącym składu orzekającego był prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą była sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.