Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dekret warszawski - zasady zwrotu nieruchomości Kp 3/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP
Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 27 VII 2016 godz.: 9.00

Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie wniosku o zbadanie konstytucyjności:
I. art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy w części dotyczącej dodawanego do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami art. 214a w zawiązku z art. 3 ust. 1 z:
• art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
• art. 21 ust. 2 Konstytucji RP,
• art. 2 Konstytucji RP poprzez naruszenie wyrażonych w tym przepisie zasad zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, niedziałania prawa wstecz oraz ochrony praw nabytych;
II. art. 1 pkt 3 w części dotyczącej dodawanego do ustawy, o której mowa w pkt I art. 214b w związku z art. 3 ust. 1 z:
• art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
• art. 2 Konstytucji RP poprzez naruszenie wyrażonych w tym przepisie zasad zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, niedziałania prawa wstecz oraz ochrony praw nabytych.

Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie. Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą była sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka