Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych SK 32/17

Podmiot inicjujący postępowanie: B. S.-M.
Miejsce: Sala narad
Data: 26 VI 2018 godz.: 13.00

Skarga konstytucyjna o stwierdzenie, że:

art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych w zakresie, w jakim nie uwzględnia wśród uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego psychologów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

TK rozpozna sprawę w składzie:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodniczący,   
Piotr Tuleja - sprawozdawca,
Leon Kieres,
Piotr Pszczółkowski,   
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.