Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochodzenie należności K 52/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 18 IV 2018 godz.: 11.30

Wniosek o zbadanie zgodności art. 527 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie na zasadzie analogii legis do dochodzenia należności publicznoprawnych na drodze cywilnej w formie skargi pauliańskiej, z art. 2 oraz z art. 84 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:

Julia Przyłębska - przewodniczący,

Michał Warciński - sprawozdawca,

Zbigniew Jędrzejewski,

Leon Kieres,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka.