Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Spółdzielnia mieszkaniowa; przeniesienie własności lokalu. SK 3/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Spółdzielnia mieszkaniowa
Miejsce:
Data: 20 VI 2018 godz.: 10.00

O zbadanie zgodności art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2, art. 21 i art. 64 Konstytucji RP;

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie:

Julia Przyłębska - przewodniczący,

Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca.