Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bezpieczeństwo imprez masowych; zakaz klubowy K 47/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 19 VI 2018 godz.: 8.30

Wniosek o zbadanie zgodności art. 14 ust. 1, la i ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych – z art. 2 w związku z art. 87 ust. 1 i z art. 73 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:

Leon Kieres  - przewodniczący,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz  - sprawozdawca,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Stanisław Rymar,

Piotr Tuleja.