Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty i kary z tytułu usuwania drzew lub krzewów - uprawnienia samorządu województwa - ODWOŁANIE TERMINU ROZPRAWY K 34/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Sejmik Województwa Mazowieckiego
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 22 XI 2018 godz.: 10.00

Odwołanie terminu rozprawy - nowy termin: 13.12.2018 godz. 10:00.

Wniosek o zbadanie zgodności art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody w związku z art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska z art. 167 ust. 4 w związku z art. 166 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie:
Julia Przyłębska - przewodniczący,
Justyn Piskorski - sprawozdawca.