Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dwuinstancyjne postępowanie; prawo do sądu SK 17/17

Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o.o.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 13 XI 2018 godz.: 13.30

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 30i pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (dalej: uzppr) z art. 78 w zw. z art. 32 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP  w zakresie, w jakim w sytuacji wyczerpania alokacji na realizację działania lub priorytetu dostępnej w ramach programu operacyjnego nakazuje właściwej instytucji pozostawienie protestu wnioskodawcy bez rozpatrzenia.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:
Stanisław Rymar - przewodniczący   
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca   
Grzegorz Jędrejek   
Zbigniew Jędrzejewski   
Michał Warciński