Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów P 19/17

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 16 I 2019 godz.: 10.00

Pytanie prawne, czy art. 105n ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest zgodny z art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:

Leon Kieres - przewodniczący,

Justyn Piskorski - sprawozdawca,

Julia Przyłębska,

Piotr Pszczółkowski,

Piotr Tuleja.