Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Trzymiesięczny termin na wniesienie skargi na wznowienie postępowania w przypadku, gdy wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym oraz pod rygorem odrzucenia skargi wniesionej po upływie tego terminu SK 16/19

Podmiot inicjujący postępowanie: M. P.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 10 XII 2019 godz.: 15.30

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 407 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przewiduje 3 miesięczny termin na wniesienie skargi na wznowienie postępowania w przypadku, gdy wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym oraz pod rygorem odrzucenia skargi wniesionej po upływie tego terminu, z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Skłąd orzekający Trybunału Konstytucyjnego;

Justyn Piskorski - przewodniczący,

Leon Kieres - sprawozdawca,

Mariusz Muszyński,

Wojciech Sych,

Michał Warciński.