Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunki ukończenia aplikacji notarialnej - Zmiana terminu ogłoszena orzeczenia SK 24/19

Podmiot inicjujący postępowanie: K. N.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 25 III 2020 godz.: 11.30

Zmiana terminu ogłoszenia orzeczenia: 29 kwietnia 2020 r., godz. 11:00.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności § 1 zdanie ostatnie oraz § 6 pkt 1 zdanie pierwsze uchwały Krajowej Rady Notarialnej Nr VII/48/2009 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie programu aplikacji notarialnej (niepubl.) z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 65 ust. 1 i art. 70 ust. 1 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Jakub Stelina - przewodniczący,

Andrzej Zielonacki - sprawozdawca,

Jarosław Wyrembak.