Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo łowieckie; utworzenie obwodu łowieckiego obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela nieruchomości. P 19/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Naczelny Sąd Administracyjny
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 10 VII 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności przepisów art. 26 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie - w zakresie, w jakim dopuszczają utworzenie obwodu łowieckiego obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela nieruchomości z:
- art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez to, że wprowadzają nieproporcjonalne ograniczenie prawa własności;
- art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez to, że naruszają istotę prawa własności.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
Wojciech Hermeliński - przewodniczący
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar