Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przeciwdziałanie narkomanii; prawo do decydowania o ochronie własnego życia i zdrowia. SK 55/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Ł. P.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 4 XI 2014 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 62 oraz art. 63 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie w jakim dotyczy konopi z art. 31 ust. 3 w związku z art. 47, art. 53, art. 68 oraz z art. 40 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Marek Zubik - przewodniczący
Piotr Tuleja - sprawozdawca
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz