Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skrócenie vacatio legis. P 29/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział III Karny
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 2 XII 2014 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2012 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z nakazem zachowania odpowiedniej vacatio legis, z art. 2 w związku z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
Teresa Liszcz - przewodnicząca
Marek Zubik - sprawozdawca
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres