Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przesłanki, w oparciu o które możliwe jest odebranie broni i amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni; postępowanie karne. P 43/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 18 XII 2013 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji w zakresie w jakim wskazuje przesłanki, w oparciu o które możliwe jest dokonanie czynności materialno technicznej odebrania broni i amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni, osobie przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa określone w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji, jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 78 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
Wojciech Hermeliński – przewodniczący
Andrzej Rzepliński – sprawozdawca
Maria Gintowt-Jankowicz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja