Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie przygotowawcze; wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub umorzeniu dochodzenia bez konieczności sporządzania uzasadnienia. SK 25/13

Podmiot inicjujący postępowanie: W. P.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 25 III 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w sprawie zgodności art. 325e § 1 zdanie drugie kodeksu postępowania karnego w zakresie w jakim umożliwia organom postępowania przygotowawczego wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub umorzeniu dochodzenia, bez konieczności sporządzania uzasadnienia, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 2, art. 78 w związku z art. 2, z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Andrzej Wróbel - przewodniczący
Marek Kotlinowski - sprawozdawca
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński
Marek Zubik