Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie wypłat emerytury. K 21/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 8 IV 2014 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności przepisu art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin w zakresie, w jakim wypłata świadczeń pieniężnych jest wznawiana od miesiąca, w którym ustała przyczyna powodująca wstrzymanie ich wypłaty, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty łub wydano decyzję z urzędu, w warunkach, gdy nie mogły być one doręczone z przyczyn niezależnych od wojskowego organu emerytalnego, z art. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Marek Kotlinowski - przewodniczący
Marek Zubik - sprawozdawca
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Andrzej Wróbel