Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ordynacja podatkowa; tzw. "milcząca" interpretacja. K 49/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 25 IX 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 14o § 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Leon Kieres - przewodniczący
Zbigniew Cieślak - sprawozdawca
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Wojciech Hermeliński