Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej. SK 34/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o.o
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 13 I 2015 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 88 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, w zakresie w jakim nie przewiduje on możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu wojewódzkiego (okręgowego) wydanego na skutek zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej, z art. 45 ust. 1 , art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 oraz z art. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Stanisław Biernat - przewodniczący
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Marek Zubik