Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Karalność niepublicznego znieważenia funkcjonariusza publicznego. SK 70/13

Podmiot inicjujący postępowanie: A. W.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 12 II 2015 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 226 § 1 kodeksu karnego, w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie z art. 54 ust. 1, art. 61 ust. 1 oraz art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Zbigniew Cieślak - przewodniczący
Piotr Tuleja - sprawozdawca
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Andrzej Wróbel