Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienie pokrzywdzonego do wniesienia aktu oskarżenia SK 1/14

Podmiot inicjujący postępowanie: J. Ł.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 19 V 2015 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną art. 55 ust. 1 zdanie 1 oraz art. 330 § 2 zdanie 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, w zakresie w jakim uprawnienie do wniesienia przez pokrzywdzonego aktu oskarżenia powstaje jedynie w przypadku powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Marek Zubik - przewodniczący
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz