Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; zasady naliczania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości P 123/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 18 X 2016 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności art. 39 b ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z art. 2, 32 ust. 1 i 64 ust. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
Piotr Tuleja - przewodniczący
Marek Zubik - sprawozdawca
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski