Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompetencja ZUS w zakresie weryfikacji wysokości podstawy składki poprzez weryfikacje wysokości wynagrodzenia pracownika P 9/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Częstochowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Miejsce: Sala rozpraw TK
Data: 29 XI 2017 godz.: 10.00

Pytanie prawne czy art. 83 ust. 1 i 2, w związku z art. 41 ust. 12 i 13, art. 68 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych interpretowany w ten sposób, iż stanowi podstawę kompetencyjną dla organu ZUS ustalania wysokości podstawy wymiaru składki ZUS na ubezpieczenie chorobowe (macierzyńskie) poprzez weryfikacje wysokości wynagrodzenia pracownika mimo istnienia ważnej i wykonanej umowy o pracę oraz pobranej od niej składki w wysokości adekwatnej do wynagrodzenia umownego, nie narusza art. 2, art. 7, art. 10, art. 32, art. 84, art. 87, art. 217 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie:

P. Pszczółkowski - przewodniczący

G. Jędrejek - sprawozdawca

M. Pyziak-Szafnicka

S. Rymar

P. Tuleja