Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie egzekucyjne P 5/05

Sygn. akt P 5/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 9 stycznia 2007 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 stycznia 2007 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy:

czy art. 831 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) jest zgodny z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 831 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) jest niezgodny z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Marek Mazurkiewicz 
Jerzy Ciemniewski Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz Jerzy Stępień