Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie egzekucyjne P 5/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy IV Wydział Cywilny

Czy art. 831 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;