Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zamówienia publiczne - procedura odwoławcza SK 54/04

Sygn. akt SK 54/04

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 13 czerwca 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień - przewodniczący 
Adam Jamróz - sprawozdawca
Ewa Łętowska
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 13 czerwca 2006 r., skargi konstytucyjnej Badawczo-Rozwojowej Spółdzielni Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki "Mikronika" z siedzibą w Poznaniu o zbadanie zgodności:

art. 92c ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) z art. 78 i art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 92c ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591) jest zgodny z art. 78 i art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Jerzy Stępień 
Adam Jamróz Ewa Łętowska
Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki