Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zamówienia publiczne - procedura odwoławcza SK 54/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Badawczo Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki "Mikronika"

O stwierdzenie niezgodności art. 92c ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych z art. 78 i art. 176 Konstytucji RP;