Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 8/05

Sygn. akt SK 8/05

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 listopada 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Adam Jamróz - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Marian Grzybowski
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 22 listopada 2005 r., skargi konstytucyjnej Luby Krawiel o zbadanie zgodności:

1) art. 367 § 1 w związku z art. 324 § 3 i art. 326 § 2 i 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji,

2) art. 386 § 2, 4 i 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji,

3) art. 211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z art. 2, art. 18, art. 21 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 47 oraz art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji,

4) art. 212 § 2 ustawy powołanej w punkcie 3 z art. 2, art. 18, art. 21 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 47, art. 50 oraz art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest zgodny z art. 2, art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 47 Konstytucji.

2. Art. 212 § 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2, art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 18, art. 47 i art. 50 Konstytucji.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność orzekania.

 Adam Jamróz 
Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski
Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska